VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Koncepcia IP Centra bola vytvorená so zámerom vyplniť medzeru na trhu s prenájmom kvalitných administratívno-skladových priestorov v Bratislave. Projekt je zameraný na segment menších a stredných firiem zaoberajúcich sa predajom a distribúciou tovarov. Umiestnenie medzi hlavnými ťahmi Vajnorská a Rožňavská vytvára dobré predpoklady na prístup, obslužnosť hlavného mesta a dostupnosť infraštruktúry (banky, pošta, reštaurácie...).

Administratívno-skladovací komplex IP Centrum bude tvoriť jeden objekt skladových priestorov a dve administratívne budovy s celkovou podlahovou plochou 12.000 m2, postavených na pozemku s výmerou 5.400 m2 na Elektrárenskej ulici. V rámci areálu je vytvorených 86 parkovacích miest.

Celková admin. plocha: 4.450 m2
Celková skladová plocha: 4.100 m2
Plocha podzemných garáži: 1.400 m2 (48 miest)
Celkový počet park. miest: 86

Skolaudované: 01/2009

© 2006 IP development, s.r.o.